7.2.16

പൊളിച്ചെഴുത്ത് 
പൊളിച്ചെഴുതുമ്പോൾ 
അടർന്നു വീണത്  തട്ടി
മേൽകോയ്മയുടെ-
മുഖം പൊട്ടിയൊലിച്ചു  
കാലങ്ങളായി വേരുറച്ച -
തൊലിയല്ലെ ...
പൂർവസ്ഥിതിയിലെത്താൻ 
ചുരുങ്ങിയത് 
രണ്ട് പ്രളയമെങ്കിലും 
വേണ്ടി വരും.

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ